Privacyverklaring

Artikel 9: verwerking persoonlijke gegevens en privacy in het kader van GDPR

  1. De onderneming behoudt zich het recht om gegevens te verwerken die nuttig worden geacht in functie van het begeleidingsproces. Enkele voorbeelden (leeftijd, geslacht, blessures, etc.). Ook zal deze info gebruikt worden voor het verspreiden van gratis content en interne mailcampagnes. Deze gegevens worden opgeslagen in 2 platformen, zijnde Mailchimp (customer relation managing tool) en Zohomail (e-mail hosting platform). Indien de klant niet langer lid is door een beëindiging van de samenwerking, dan kan deze ten allen tijde vragen om alle opgeslagen informatie te verwijderen. Merk op: indien de klant zelf geen aanspraak maakt op de convertie naar eindgebruiker, dan worden gegevens bewaard voor verdere marketingdoeleinden binnen de onderneming Fonda van Céline Janssens.
  2. Zohomail als e-mail hosting platform. Hier worden contactgegevens van klanten bewaard en afspraken gemaakt en bewaard. Voor meer info omtrent het privacybeleid van deze partner kan je terecht op: https://www.zoho.com/gdpr.html
  3. Mailchimp als customer relation managing tool. Hier worden contactgegevens en facturatiegegevens bewaard. Via deze tool onderhouden wij onze relaties, sturen wij content uit en volgen we de betaalgegevens nauw op. Voor meer info omtrent het privacybeleid van deze partner kan je terecht op: https://mailchimp.com/legal/privacy/